“Palun kasta, kui mind siin ei ole” on Jaapani päritoluga Eestis tegutseva Shion Yokoo-Ruttase installatsioon looduse ja lootuse teemal.

Shion Yokoo-Ruttas väljendab end ja end ümbritsevat (etendus)kunsti alal inimlikult ja ausalt, keskendudes nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt teatraalsusele ja antiteatraalsusele juba aastaid.

Installatsioonis esineb teatraalne loodus/lootus, püüdes haarata inimlikult kadreeritud argilisi hetki. Etenduskunstides üritatakse võimalikult tehislikult luua ja organiseerida märkide märke,

Vältides loomulike märkide kavatsemata ilminguid, et konstrueerida teatraalset maailma. Tavatsetakse luua ka tehislikult „loomulikke märke“ – argise ilmega tehislikke märke, mis on ikkagi tehislikud märkide märgid.

“Please water if I am not here” is an installation on nature
(_loodus_ in Estonian) and hope (_lootus_) created by Shion Yokoo-Ruttas
(Japan/Estonia).

Shion Yokoo-Ruttas expresses oneself and the surroundings in
(performing) art(s) humanely and honestly, focusing on theatricality and
anti-theatricality for years, researching both academically and
practically.

In this work there appears theatrical nature/hope (_loodus/lootus_) in
the seek of humanely framed quotidian moments. In order to formulate a
theatrical universe, it is sought to create and organise a sign of a
sign as artificially as possible, avoiding natural signs’
unintentional appearances. “Natural signs” are also aimed, which are
yet artificially and intentionally fabricated signs of signs.Shion Yokoo-Ruttas          
”Palun kasta, kui mind siin ei ole”

Kuupäev: 25.10.-28.10.2022
Kellaaeg: 17:00-21:00
Asukoht: Tallinn / Viimsi Artium 

Kuupäev: 26.10.-29.10.2022
Kellaaeg: 17:00-21:00
Asukoht: Tartu / ERM

Tasuta

Shion Yokoo-Ruttas           
Please water if I am not here

Date: 25.10.-28.10.2022
Time: 5-9 PM
Location: Tallinn / Viimsi Artium


Date: 26.10.-29.10.2022
Time: 5-9 PM
Location: Tartu / ERM


Free´

Tallinn and Tartu, Estonia.