Mizuki Taka lavastuse nimi “Doldrums” tähistab inglise keeles ekvatoriaalset vaikusvööndi, kus tuuled on olematud, nii et raske on navigeerida. Merenduse ajaloos on neil nö. surnud tsooni maine, sinna võisid laevad jääda nädalateks seisma ja meremeestel lõppesid söögi- ja joogivarud. Terminit kasutatakse ka, kui soovitakse väljendada seda tunnet, kus miski ei tundu korda minevat ega tähtis olevat. Ükskõiksus? Või lihtsalt ebakindlus?

Kas pole mitte suurem osa inimkonna ajaloost millegi ebakindla ja järjekindlusetu kuhjumine? Kui palju ja kas on ses pidevalt edasipürgivas ühiskonnas kindlust vaja? Võibolla piisab ainult armastusest?

Mizuki väljendab oma lavastuses liikumise ja kehaga neid igikestvaid dilemmasid -  kas jääda paigale, oodata tuult ja edasi minna, või leppida tuuletusega andmata lootusele võimalustki.

The name of Mizuki Taka's show Doldrums refers to an equatorial region of the Atlantic Ocean which is known for its calms, sudden storms, and light unpredictable winds. In the history of navigation doldrums are famous as dead zones, where sailing ships sometimes get stuck on windless waters. The term is also used to mark  a state or period of stagnation or depression. Indignation? Or perhaps just uncertainty?

Isn't the accumulation of something uncertain and incoherent most of humanity. How much more certainty is needed in this rational society?Perhaps its enough if love is conveyed?

In her show Mizuki expresses these sempiternal dilemmas through movement - whether to wait for the wind and keep going; or to accept the windless stagnation and give hope no chance.


Mizuki Taka          
"Doldrums" (Jaapan)

Kuupäev: 28.10.2022
Kellaaeg: 18:00
Asukoht: Tallinn / Viimsi Artium (Black Box)
Osta pilet: Piletilevi

Kuupäev: 27.10.2022
Kellaaeg: 18:00
Asukoht: Tartu / ERM (Black Box)
Osta pilet: Piletilevi

Mizuki Taka          
Doldrums (Japan)

Date: 28.10.2022
Time: 6 PM
Location: Tallinn / Viimsi Artium (Black Box)
Buy ticket: Piletilevi

Date: 27.10.2022
Time: 6 PM
Location: Tartu / ERM (Black Box)
Buy ticket:
Piletilevi

Tallinn and Tartu, Estonia.